Partidul Verde Valcea

Partidul Verde Valcea

Energia rămâne o problemă de top, în acțiunile internaționale

PACHETUL MĂSURILOR ENERGIE CURATĂ PENTRU TOȚI EUROPENII

1. ACCELERAREA TRANZIȚIEI CĂTRE O ENERGIE “CURATĂ” ÎN CADRUL UNIUNII EUROPENE

În urma Acordului de la Paris, UE s-a angajat să avanseze prin obținerea unor reduceri ale emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40% până în 2030. Pentru a răspunde acestei provocări și a continua să conducă tranziția energetică globală, UE a adoptat un set de noi reguli ambițioase, care definesc parametrii legislativi pentru următorii ani, dar care permit și investițiile necesare. Uniunea Europeană a definit principalele caracteristici ale pieței de energie europene care trebuie urmărite pentru a putea îndeplini normele stabilite: • Eficiența energetică • Introducerea energiei din surse regenerabile în toate nivelurile economiei • Realizarea unui cadru procedural pentru fiecare stat membru • Respectarea drepturilor consumatorilor • Îmbunătățirea securității aprivizionării prin eficientizarea și modernizarea pieței de energie

2. MODERNIZAREA ECONOMIEI SPRE CÂȘTIGUL TUTUROR

Beneficiile tranziției către o energie curată depășesc cu mult doar reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Investițiile enorme necesare pentru această transformare economică vor aduce, de asemenea, oportunități de creștere economică și locuri de muncă în Europa, încurajând competitivitatea industrială și stimulând cercetarea și inovarea. Prin intermediul măsurilor luate în cadrul tranziției, UE își va moderniza economia și mediul afacerilor, având ca beneficiu creșterea competitivității acestora. Îmbunătățirile continue ale funcționării piețelor energetice din Europa vor reduce costurile energetice și vor menține concurența dintre industrii.

3. ÎMBUNĂTĂȚIREA SECURITĂȚII ENERGETICE

În prezent, UE importă mai mult de jumătate din energia sa, în principal sub formă de petrol și gaze. Cu noile reguli în vigoare, se poate reduce această dependență de importuri prin reducerea consumului, producerea unei energii din surse regenerabile și îmbunătățirea conexiunilor transfrontaliere în cadrul UE. Noile reguli vor asigura piețele de energie electrică mai flexibile, mai eficiente și potrivite pentru tranziție, în special pentru a integra utilizarea tot mai mare a surselor variabile de energie regenerabilă. Impreună cu îmbunătățirea interconexiunilor între țările UE, acest lucru va face aprovizionarea cu energie mai sigură și diversificată. Noua importanță acordată securității aprovizionării cu energie va face ca blocajele să fie mai puțin probabile și va asigura că cetățenii și întreprinderile UE primesc întotdeauna energia de care au nevoie. În aceeași etapă, o serie de elemente prevăd o cooperare și o pregătire sporită, în cazul în care se întâmplă neașteptatul.

4. APROPIEREA STATELOR MEMBRE Un sistem energetic sigur, durabil și accesibil este posibil numai dacă țările UE colaborează în spirit de solidaritate. Prin crearea unui nou manual de reguli privind modul în care UE și statele sale membre colaborează pentru a atinge obiectivele ambițioase în materie de energie și climă în cel mai eficient mod - cooperarea și solidaritatea înseamnă, de asemenea, interconexiuni mai puternice și infrastructură solidă.

5. CONSUMATORII ÎN CENTRUL TRANZIȚIEI ENERGETICE

Consumatorii trebuie să fie în centrul unui sistem energetic reînnoit al UE: reguli îmbunătățite vor face acest lucru oferindu-le mai multă flexibilitate și protecție în timp ce pot lua propriile decizii cu privire la modul de producere, stocare, vânzare sau partajare a propriei lor energii. Mai mult control și mai mult acces pentru consumatori se vor traduce într-o calitate a vieții și într-o mai bună finanțare. Iar această democratizare a energiei va atenua sărăcia energetică și va proteja cetățenii vulnerabili.

6. EUROPA CA LIDER ÎN DOMENIUL ENERGIEI ȘI AL ACȚIUNILOR CLIMATICE ÎN LUME

Politica energetică externă a UE se bazează pe o strânsă cooperare cu toți partenerii externi, pentru a asigura securitatea aprovizionării, a încuraja tranziția globală a energiei curate și pentru a crea condiții de concurență echitabile pentru companiile UE pe piețele energetice globale. Impulsionarea investițiilor în energie curată în vecinătatea continentului, în special în Africa, va crea o creștere durabilă și locuri de muncă la nivel local. De asemenea, Europa își consolidează alianțele energetice cu partenerii strategici și încearcă să consolideze schimburile comerciale prin avansarea rolului internațional pe care îl are Euro în contractele energetice.

7. O PLANETĂ “CURATĂ PENTRU TOȚI”

Obiectivele UE pentru 2030 sunt importante, dar tranziția energetică nu se va opri aici. Provocarea merge mai departe. Și Comisia Europeană a demonstrat din nou leadershipul său publicând un model pentru a duce lucrurile mai departe, în vederea realizării unei economii neutre de carbon până la jumătatea secolului.