Partidul Verde Valcea

Partidul Verde Valcea

Politica privind prelucrarile datelor cu caracter personal efectuate de Partidul Verde

1. Având în vedere intrarea în vigoare la data de 25 mai 2018 a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de arogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuare „Regulamentul”) precum și având în vedere legislația internă, Legea nr. 190/2018 (denumită în continuare “Legea”), Partidul Verde în calitate de partid politic se obligă să respecte principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și obligațiile ce îi revin în baza Regulamentului precum și a Legii, drepturile persoanelor vizate prevăzute de Regulament. În acest sens Partidul Verde pune la dispoziția Dvs. prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal colectate pe acest website. Partidul Verde vă informează, prin prezenta secțiune, cu privire la faptul că protecția sferei private și a drepturilor personale fundamentale ale membrilor, voluntarilor şi simpatizanților noștri la accesarea site-ului nostru de web are o semnificație fundamentală în scopul dezvoltării unei relații de colaborare bazată pe încredere. Dacă vizitați acest site, datele cu caracter personal sunt colectate și utilizate într-o proporție redusă. Cu această declarație privind protecția datelor vrem să reliefăm și să explicăm angajamentul nostru pentru o gestionare sigură și fiabilă a acestor date, despre cum anume utilizăm datele cu caracter personal ale vizitatorilor noștri. Respectăm cele mai stricte prevederi ale legislației de protecție a datelor în vigoare. Securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră este deosebit de importantă pentru noi. De aceea, ca principiu fundamental, informațiile Dvs. nu sunt niciodată vândute și nici închiriate de către Partidul Verde către terțe persoane. Comunicăm datele dumneavoastră cu caracter personal, unor terțe persoane, numai în cazul unei obligații legale ce ne incumbă. Totalitatea persoanelor din cadrul Partidul Verde care procesează datele Dvs. cu caracter personal sunt obligate contractual să trateze datele dumneavoastră în mod confidențial și să le prelucreze numai în limitele atribuțiilor pe care le au. În cadrul prezentei declarații privind protecția datelor vrem să vă informăm despre gestionarea datelor dumneavoastră, pe cuprinsul acestui site.

2. Entitate abilitată (Operatorul) și contact Dacă aveți întrebări despre protecția datelor, vreți să vă exercitați drepturile sau pretențiile privind datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să vă adresați: Operatori: Partidul Verde Valcea Adresă contact: Rm-Valcea Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal: Mihai Hrenciuc Adresa email: valcea.partidulverde@gmail.com

3. Ce sunt datele cu caracter personal? Datele cu caracter personal sunt acele date ce pot fi asociate unei persoane. Conform Regulamentului sunt considerate date cu caracter personal, spre exemplu, date precum numele, adresa, adresa de e-mail şi numărul de telefon. De asemenea există categorii de informații tehnice, precum adresa de IP, de exemplu, care în cazuri specifice pot reprezenta date cu caracter personal. Având în vedere aspectele menționate în paragraful anterior, vă informăm cu privire la faptul că din motive tehnice, se colectează automat la vizitarea acestui site de web date specifice, ca de ex. adresa IP, pe care furnizorul dumneavoastră de servicii internet o atribuie computerului dumneavoastră cu ocazia conectării la internet sau informații despre pagina de internet de pe care ați accesat oferta noastră sau browser-ul de internet pe care îl utilizați (informații tehnice). Aceste informații tehnice pot reprezenta în cazuri individuale izolate și date cu caracter personal. De regulă utilizăm informațiile tehnice în majoritatea cazurilor uzuale numai în măsura în care acestea sunt necesare din motive tehnice pentru operarea site-ului nostru de web și protecția acesteia împotriva atacurilor și abuzurilor precum și pseudonimizat sau anonimizat în scopuri statistice.

4. Cum vă utilizăm datele dumneavoastră. Scopul prelucrării Utilizăm datele dumneavoastră numai în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu prezentele indicații privind protecția datelor, pentru a putea ține legătura cu Dvs. și a vă informa cu privire la proiectele, evenimentele și acțiunile prezente și viitoare ale Partidul Verde. Datele colectate implicit pe site Dacă vizitați acest site sunt memorate în mod standard, pe cuprinsul fișierelor tip protocol, așanumitele Logfiles: Adresa IP (adresa protocolului de internet) a calculatorului care accesează Site-ul de web de pe care ne vizitați (Referrer) Paginile noastre de web pe care ne vizitați de partea noastră Data și durata vizitei Tipul browser-ului și setările browser-ului (de ex.: limba) Sistemul de operare Datele Logfiles sunt stocate de către noi pentru o perioadă de 7 zile ca măsură tehnică preventivă de protecție a sistemelor de prelucrare a datelor împotriva accesărilor neautorizate. Datele sunt salvate în backup doar pentru restaurări în caz de probleme tehnice sau de securitate. Noi menținem în permanență măsuri tehnice și organizatorice actualizate și testate continuu pentru garantarea securității datelor, în special pentru protecția datelor dumneavoastră din decursul transmisiei datelor precum și împotriva luării la cunoștință de către terți.  Datele astfel colectate sunt anonime pentru noi, acestea presupunând că nu putem vizualiza nici datele cu caracter personal ai utilizatorilor individuali și nici să le combinăm cu alte informații aferente unui utilizator. La cererea operatorului acestui site de web Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea dumneavoastră a acestui site, pentru a întocmi rapoarte privind activitățile site-ului de web și de a presta alte servicii suplimentare conexe utilizării site-ului de web și utilizării internetului față de operatorul site-ului. Adresa de IP transmisă de browser-ul dumneavoastră în cadrul Google Analytics nu este combinată cu alte date ale Google.  În măsura în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal aveți astfel drept la informare privind scopurile prelucrării, categoriile datelor cu caracter personal prelucrate, destinatarul acestor date cu caracter personal, durata stocării, drepturile care vi se cuvin, proveniența datelor cu caracter personal precum și existența unei metode automatizate de luare a deciziilor. Această informare este gratuită. Sunteți îndreptățit să solicitați rectificarea datelor cu caracter personal eronate sau incomplete care vă privesc. Aveți drepturi să solicitați ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc în măsura în care prelucrarea datelor a avut loc în mod ilicit și nu există obligații juridice de partea noastră care să contravină unei ștergeri. Sunteți îndreptățit să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, după cum considerați necesar. Sunteți îndreptățit să solicitați transmiterea datelor dumneavoastră, pe care ni le-ați pus la dispoziție într-un format bine structurat, uzual și lizibil în mod automatizat. Aveți dreptul la portabilitatea datelor, ceea ce presupune ca datele cu caracter personal să fie transmise de noi direct către un alt operator, în măsura în care va fi posibil din punct de vedere tehnic. Aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Preluării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336, București, România dacă v-au fost încălcate drepturile cuvenite în raport cu protecția datelor.

6. Modificarea prezentelor informații privind protecția datelor Vrând să respectăm întocmai legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal precum și să nu aducem atingere drepturilor Dvs. recunoscute de lege, pot deveni necesare actualizări ale prezentelor informații privind protecția datelor. De aceea vă recomandăm să vă informați periodic despre modificările din cadrul prezentei secțiuni a site-ului.